lørdag 6. august 2011

2. Prosjekt: Den usynlige hånd / The Invisible Hand-project

ADVARSEL: Motivet kan være sterkt for svært sarte sjeler, spesielt mennesker som har mistet barn. Bla ned på eget ansvar.

WARNING:  The subject in the painting can be strong for highly sensitive souls, especially people who have lost their children. Scroll down at your own risk.


NORWEGIAN (ENGLISH WILL FOLLOW);

Dette er det andre maleriet i en serie på 3. Jeg publiserte et tidligere, og det finner dere her.

Det er med et ønske om kritikk at jeg publiserer dette. Så føl dere fri til å kommentere, og gi gjerne konstruktiv kritikk :)

Jeg har slitt med å finne ut om jeg følte at maleriet som følger, egentlig er ferdig. I natt bestemte jeg meg for at jeg er fornøyd. Tidligere syntes jeg ikke at det ble "grotesk" nok, men jeg fant ut at jeg ville finne ut hvordan det tok seg ut på veggen mens min kjære er bortreist (han er litt skeptisk til maleriet), så jeg hang det altså opp over sengen på soverommet. Jeg tente også noen lys i hyllen til min kjære avdøde datter. Et par timer senere, kom jeg inn på rommet igjen, og da fikk jeg med en gang en uggen følelse av å se maleriet henge over sengen, i lyset fra flammene. Det føltes nesten som om det skulle kaste en forbannelse over meg hvis jeg la meg for å sove der inne, under bildet. Jeg syntes rett og slett at det ble så ekkelt å se på, så mye sterkere når det bare hang der på veggen, at jeg tok det ned igjen. Da bestemte jeg meg for at det måtte være ferdig, og under her følger resultatet.

Jeg har ærlig talt vært litt usikker på om jeg våget å publisere det på nett, men nå har jeg endelig mannet meg opp til det. Dette er da et maleri som jeg malte i desperasjon og sorg, faktisk det aller første maleriet jeg har malt i denne stilen.


ENGLISH: 

This is the second painting in a serie of 3. I published one earlier, click here to find it.


As I publish this, I wish for critics. So feel free to comment, and constructive critics are more than welcome :)

I have struggled to find out if I felt that the painting that follows is actually done. This night I decided that I'm satisfied. Previously, I didn't think that it was "grotesquely" enough, but I figured that I wanted to find out how it was on the wall while my dear was gone for a few days (he is a bit skeptical about the painting), so I hung it up above the bed in our bedroom. I lit some candles on the shelf of my dear deceased daughter. A few hours later, I came into the room again, and I immediately got a bad feeling to see the painting hanging above the bed, in the light of the flames. It almost felt like it would throw a curse on me if I allowed myself to sleep under the painting. It was so creepy to watch the painting above the bed, it seemed so much stronger as it was just hanging there on the wall, so I removed it . Then I decided that the painting had to be finished, and below you can see the result.

I've honestly been a little unsure if I dared to publish it online, but now I've finally pulled myself up to it. This is a painting I made in despair and sorrow, actually the first painting I made in this style.